https://www.youtube.com/watch?v=89xq_nJseOo

История создания и тактика боя на ОБТ Т-72"Урал"